A A A + | -

Articolul 2322. Legatul creanţei

În cazul în care obiectul legatului este o creanţă a testatorului, iar executarea ei s-a efectuat înaintea deschiderii moştenirii şi prestaţia face parte din masa succesorală, dacă există dubii, se consideră că legatarului îi revine această prestaţie. În cazul în care creanţa se referea la plata unei sume de bani, suma de bani respectivă, dacă există dubii, se consideră ca obiect al legatului, chiar şi atunci cînd o asemenea sumă nu se regăseşte în masa succesorală.


Adnotare:
Originea reglementării: §2173 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune