A A A + | -

Articolul 2324. Renaşterea raporturilor juridice stinse

Dacă testatorul a legat o creanţă a sa faţă de moştenitor sau dacă obiectul legatului este un drept care grevează un bun sau un drept al moştenitorului, raporturile juridice care încetează în momentul deschiderii moştenirii prin întrunirea de către aceeaşi persoană a dreptului şi a obligaţiei sau a dreptului şi a sarcinii nu se consideră stinse în privinţa legatului.


Adnotare:
Originea reglementării: §2175 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune