A A A + | -

Articolul 2325. Devoluţiunea legatului

Creanţa legatarului apare (devoluţiunea legatului) la deschiderea moştenirii sub rezerva dreptului de renunţare la legat.


Adnotare:
Originea reglementării: §2176 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune