A A A + | -

Articolul 2326. Legatul afectat de modalităţi

Dacă legatul este făcut sub condiţie suspensivă sau este subordonat unui termen la care va începe şi dacă condiţia se îndeplineşte sau termenul se începe după deschiderea moştenirii, devoluţiunea legatului are loc din momentul îndeplinirii condiţiei sau al începerii termenului.


Adnotare:
Originea reglementării: §2177 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune