A A A + | -

Articolul 2327. Legatul în cazul naşterii sau al altui eveniment

Dacă legatarul nu este conceput la momentul deschiderii moştenirii sau stabilirea identităţii lui se determină în baza unui eveniment care intervine după deschiderea moştenirii, atunci devoluţiunea legatului are loc la momentul naşterii sau, respectiv, al intervenirii evenimentului.


Adnotare:
Originea reglementării: §2178 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune