A A A + | -

Articolul 2328. Perioada incertitudinii

Pentru intervalul de timp dintre momentul deschiderii moştenirii şi momentul devoluţiunii legatului, în cazurile prevăzute la art.2326 şi 2327, se aplică dispoziţiile legale pentru situaţii în care o prestaţie este datorată sub condiţie suspensivă.


Adnotare:
Originea reglementării: §2179 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune