A A A + | -

Articolul 2330. Termenul de executare a legatului

În cazul în care termenul de executare a legatului este lăsat la latitudinea persoanei grevate, dacă există dubii, se consideră că prestaţia devine scadentă la momentul decesului persoanei grevate.


Adnotare:
Originea reglementării: §2181 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune