A A A + | -

Articolul 2331. Garanţia contra viciilor juridice

(1) În cazul în care obiectul legatului este un bun determinat generic, persoana grevată are, conform dispoziţiilor art.1108, aceleaşi obligaţii ca şi vînzătorul. Ea trebuie să transmită obiectul legatului liber de vicii juridice în sensul art.1122. Dispoziţiile art.1123 se aplică în mod corespunzător.
(2) Dacă există dubii, această regulă se aplică şi în cazul în care obiectul legatului reprezintă un bun determinat care nu se include în masa succesorală, fără a ţine cont de limitarea răspunderii care rezultă din dispoziţiile art.2319.
(3) În cazul în care obiectul legatului este un bun imobil, dacă există dubii, se consideră că persoana grevată nu răspunde pentru eliberarea bunului de eventualele grevări cu drepturi reale limitate.


Adnotare:
Originea reglementării: §2182 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune