A A A + | -

Articolul 2334. Rambursarea cheltuielilor

Dacă este legat un bun determinat care intră în componenţa masei succesorale, persoana grevată poate cere, conform regulilor care reglementează raporturile dintre posesor şi proprietar, rambursarea cheltuielilor făcute cu bunul după deschiderea moştenirii, precum şi a cheltuielilor pe care le-a făcut după deschiderea moştenirii pentru eliberarea bunului de grevări.


Adnotare:
Originea reglementării: §2185 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune