A A A + | -

Articolul 2335. Legatul sub forma întreţinerii

(1) Dacă legatul constă în prestarea unei întreţineri fără a se specifica volumul întreţinerii, volumul va fi convenit între legatar şi persoana grevată de legat sau, în caz de litigiu, va fi stabilit de instanţa de judecată.
(2) Dacă legatul constă în prestarea unei întreţineri în folosul unui minor, dacă există dubii, se consideră că legatul se stinge la data la care legatarul împlineşte majoratul.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune