A A A + | -

Articolul 2337. Răspunderea legatarului grevat

(1) Legatarul grevat cu un legat sau cu o sarcină testamentară poate refuza executarea acestora şi după acceptarea legatului în măsura în care ceea ce a obţinut prin legat nu este suficient pentru executare.
(2) În cazul în care, conform dispoziţiilor art.2311, în locul legatarului grevat vine un altul, acesta nu răspunde mai mult decît ar răspunde legatarul iniţial.


Adnotare:
Originea reglementării: §2187 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune