A A A + | -

Articolul 2340. Acordarea priorităţilor

Testatorul poate dispune ca un legat sau o sarcină să aibă prioritate faţă de celelalte grevări în cazul în care legatele sau sarcinile impuse moştenitorului ori unui legatar vor fi reduse fie în temeiul limitării răspunderii moştenitorului, fie în temeiul unui drept la rezerva succesorală, fie în temeiul art.2337 şi 2338.


Adnotare:
Originea reglementării: §2189 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune