A A A + | -

Articolul 2341. Legatul de substituţie

Dacă testatorul dispune ca, în cazul în care legatarul nu dobîndeşte legatul, obiectul legatului să revină unei alte persoane, atunci se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.2249 alin.(2), 2250 şi 2251.


Adnotare:
Originea reglementării: §2190 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune