A A A + | -

Articolul 2342. Legatarul subsecvent

(1) Dacă testatorul dispune un legat în folosul unui terţ la împlinirea unei date sau la producerea unui eveniment după data devoluţiunii legatului, primul legatar se consideră legatar grevat.
(2) În acest caz, dispoziţiile art.2254, 2258 alin.(1), 2259 şi 2262 alin.(1), referitoare la desemnarea moştenitorului subsecvent, se aplică legatului în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2191 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune