A A A + | -

Articolul 2345. Persoanele în drept să ceară executarea

Pot cere executarea unei sarcini moştenitorul, comoştenitorul şi acela care beneficiază imediat din decăderea din dreptul la moştenire a persoanei grevate direct cu sarcină. Dacă executarea este în interes public, aceasta poate fi cerută şi de către autoritatea competentă.


Adnotare:
Originea reglementării: §2194 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune