A A A + | -

Articolul 2347. Imposibilitatea executării

(1) În cazul în care executarea sarcinii este imposibilă din cauze pentru care răspunde persoana grevată, persoana care ar beneficia imediat din decăderea persoanei grevate direct cu sarcină are dreptul să ceară, conform dispoziţiilor legale referitoare la restituirea îmbogăţirii nejustificate, restituirea bunurilor transmise, în limita în care acestea trebuiau folosite pentru executarea sarcinii.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi atunci cînd cel grevat a fost obligat, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, la executarea sarcinii care nu poate fi executată de un terţ şi s-au folosit fără succes mijloacele de executare silită dispuse împotriva persoanei grevate.


Adnotare:
Originea reglementării: §2196 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune