A A A + | -

Articolul 2349. Desemnarea executorului testamentar de către un terţ

(1) Testatorul poate încredinţa desemnarea executorului testamentar unui terţ, care este obligat imediat, după deschiderea moştenirii, să desemneze un executor.
(2) Desemnarea sau renunţarea la dreptul de a desemna se face prin depunerea unei cereri la notarul care desfăşoară procedura succesorală. Cererea trebuie autentificată notarial.
(3) Dreptul acordat terţului de a desemna executorul testamentar încetează la expirarea termenului stabilit de notarul care desfăşoară procedura succesorală, la cererea unei persoane care are interes legitim.


Adnotare:
Originea reglementării: §2198 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune