A A A + | -

Articolul 2352. Desemnarea executorului testamentar fără efecte

Desemnarea executorului testamentar este lipsită de efect dacă, la momentul cînd trebuie să-şi exercite atribuţiile, acesta nu a atins majoratul sau în privinţa acestuia este instituită o măsură de ocrotire judiciară.


Adnotare:
Originea reglementării: §2201 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune