A A A + | -

Articolul 2357. Contractarea obligaţiilor

(1) Executorul testamentar este în drept să contracteze obligaţii în privinţa masei succesorale dacă aceasta este necesar în scopul administrării adecvate a masei succesorale. Dacă executorul testamentar poate dispune de anumite bunuri din masa succesorală, el, de asemenea, poate să-şi asume obligaţii pe contul masei succesorale.
(2) Moştenitorul este obligat să-şi dea consimţămîntul la contractarea obligaţiilor prevăzute la alin.(1), dar sub rezerva dreptului de a invoca limitarea răspunderii pentru obligaţiile masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2206 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune