A A A + | -

Articolul 2361. Încetarea atribuţiilor la expirarea termenului de 30 de ani

Dispoziţiile testamentare întocmite conform dispoziţiilor art.2360 sînt lipsite de efect la expirarea termenului de 30 de ani de la deschiderea moştenirii. Totuşi testatorul poate dispune ca administrarea să continue pînă la moartea moştenitorului sau a executorului testamentar ori pînă la survenirea unui eveniment legat de unul sau de celălalt. Dispoziţiile art.2314 alin.(2) se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2210 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune