A A A + | -

Articolul 2362. Limitarea dreptului de dispoziţie a moştenitorului

(1) Moştenitorul nu poate dispune de bunul din masa succesorală care urmează să fie administrat de executorul testamentar.
(2) În mod corespunzător se aplică dispoziţiile în favoarea persoanelor ale căror drepturi provin de la o persoană neîndreptăţită.


Adnotare:
Originea reglementării: §2211 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune