A A A + | -

Articolul 2364. Capacitatea procesuală pasivă

(1) Creanţele faţă de masa succesorală pot fi înaintate pe cale judecătorească atît faţă de moştenitor, cît şi faţă de executorul testamentar. Dacă executorului testamentar nu i-a fost acordat dreptul de administrare a masei succesorale, cererea se înaintează moştenitorului.
(2) Dispoziţiile art.2406 nu se aplică executorului testamentar.
(3) Creditorul masei succesorale care a înaintat o creanţă moştenitorului poate înainta aceasta creanţă şi executorului testamentar cu scopul ca acesta să admită executarea silită asupra bunurilor care se află în administrarea lui.


Adnotare:
Originea reglementării: §2213 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune