A A A + | -

Articolul 2365. Propriul creditor al moştenitorului

Creditorii moştenitorului care nu sînt creditori ai masei succesorale nu pot cere satisfacerea creanţelor din contul bunurilor masei succesorale care se află în administrarea executorului testamentar.


Adnotare:
Originea reglementării: §2214 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune