A A A + | -

Articolul 2366. Inventarul masei succesorale

(1) După acceptarea atribuţiilor, executorul testamentar este obligat să prezinte imediat moştenitorului inventarul bunurilor masei succesorale care se află în administrarea lui şi al obligaţiilor masei succesorale pe care le cunoaşte, precum şi să-i acorde acestuia asistenţa necesară pentru întocmirea inventarului.
(2) Inventarul trebuie datat cu ziua întocmirii şi semnat de către executorul testamentar. La cererea moştenitorului, executorul testamentar este obligat să-şi legalizeze semnătura.
(3) Moştenitorul poate cere să participe la întocmirea inventarului.
(4) Executorul testamentar este în drept, iar la cererea moştenitorului este obligat, să transmită întocmirea inventarului organului competent, persoanei competente sau notarului.
(5) Cheltuielile pentru întocmirea şi legalizarea semnăturii de pe inventar sînt suportate din contul masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2215 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune