A A A + | -

Articolul 2367. Administrarea corespunzătoare a masei succesorale

(1) Executorul testamentar este obligat să administreze în mod corespunzător masa succesorală.
(2) Executorul testamentar este obligat să execute indicaţiile din testament ale testatorului privind ordinea administrării. La cererea executorului testamentar sau a altei persoane care are interes legitim, instanţa de judecată poate anula aceste indicaţii dacă respectarea lor prezintă un pericol esenţial pentru masa succesorală.
(3) Dispoziţiile art.2435 se aplică în mod corespunzător executorului testamentar.


Adnotare:
Originea reglementării: §2216 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune