A A A + | -

Articolul 2368. Transmiterea bunurilor masei succesorale

(1) La cererea moştenitorului, executorul testamentar este obligat să pună la dispoziţia acestuia bunurile din masa succesorală de care executorul testamentar în mod evident nu are nevoie pentru executarea atribuţiilor sale. Odată cu transmiterea acestor bunuri încetează dreptul executorului testamentar de administrare a lor.
(2) Executorul testamentar nu poate refuza transmiterea acestor bunuri în temeiul existenţei obligaţiilor masei succesorale care nu rezultă din legate şi sarcini, nici din legatele şi sarcinile afectate de modalităţi, dacă moştenitorul garantează satisfacerea obligaţiilor sau executarea legatelor ori sarcinilor.


Adnotare:
Originea reglementării: §2217 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune