A A A + | -

Articolul 2370. Răspunderea executorului testamentar

(1) În cazul neexecutării fără justificare de către executorul testamentar a obligaţiilor sale, acesta răspunde pentru prejudiciul cauzat faţă de moştenitor, precum şi faţă de legatar, în cazul în care trebuia să fie executat un legat.
(2) Mai mulţi executori testamentari, în cazul neexecutării fără justificare, răspund solidar.


Adnotare:
Originea reglementării: §2219 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune