A A A + | -

Articolul 2371. Dispoziţii imperative

Testatorul nu poate elibera executorul testamentar de obligaţiile pe care acesta le are conform dispoziţiilor art.2366, 2367, 2369 şi 2370.


Adnotare:
Originea reglementării: §2220 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune