A A A + | -

Articolul 2372. Remunerarea executorului testamentar

(1) Executorul testamentar poate cere o remuneraţie corespunzătoare pentru executarea atribuţiilor sale, dacă testatorul nu a dispus altfel. În cazul în care executorul testamentar este moştenitor sau legatar, valoarea masei succesorale sau a legatului se ia în considerare la determinarea mărimii remuneraţiei, dacă testatorul nu a dispus altfel.
(2) Dacă moştenitorii, legatarii şi executorii testamentari nu ajung la un acord privind mărimea remuneraţiei, instanţa de judecată va fixa mărimea remuneraţiei la cererea executorului testamentar.


Adnotare:
Originea reglementării: §2221 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune