A A A + | -

Articolul 2373. Executorul testamentar al moştenitorului subsecvent

Testatorul poate desemna un executor testamentar în scopul exercitării drepturilor şi al executării obligaţiilor moştenitorului subsecvent pînă la survenirea moştenirii subsecvente.


Adnotare:
Originea reglementării: §2222 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune