A A A + | -

Articolul 2374. Rambursarea cheltuielilor pentru executarea testamentară

(1) Executorul testamentar are dreptul la rambursarea cheltuielilor necesare efectuate în scopul administrării masei succesorale şi al executării dispoziţiilor testamentare.
(2) Cheltuielile efectuate în scopul administrării masei succesorale şi al executării dispoziţiilor testamentare se acoperă din contul masei succesorale.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune