A A A + | -

Articolul 2375. Executorul legatului

Testatorul poate desemna un executor testamentar şi cu scopul ca acesta să asigure executarea sarcinii impuse legatarului.


Adnotare:
Originea reglementării: §2223 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune