A A A + | -

Articolul 2377. Încetarea atribuţiilor executorului testamentar

Atribuţiile executorului testamentar încetează în urma decesului acestuia sau la survenirea unor circumstanţe care, conform dispoziţiilor art.2352, lipsesc de efect desemnarea.


Adnotare:
Originea reglementării: §2225 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune