A A A + | -

Articolul 2378. Renunţarea de către executorul testamentar

Executorul testamentar poate să renunţe la executarea obligaţiilor sale în orice moment. Renunţarea se face printr-o declaraţie adresată notarului care desfăşoară procedura succesorală. Dispoziţiile privind denunţarea mandatului se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2226 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune