A A A + | -

Articolul 2379. Revocarea executorului testamentar

(1) La cererea persoanei care are interes legitim, instanţa de judecată poate revoca executorul testamentar dacă pentru aceasta există motive întemeiate. Asemenea motive se consideră, printre altele, neexecutarea esenţială a obligaţiilor sau incompetenţa de a administra corect masa succesorală.
(2) Înainte de a fi revocat, executorul testamentar trebuie să fie, în măsura posibilităţilor, audiat.


Adnotare:
Originea reglementării: §2227 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune