A A A + | -

Articolul 2380. Accesul la cererile depuse

Notarul care desfăşoară procedura succesorală trebuie să permită accesul la cererile depuse conform dispoziţiilor art.2349 alin.(2), art.2350 alin.(3), art.2353 alin.(2) şi art.2378 al doilea enunţ fiecărei persoane care demonstrează un interes legitim faţă de acestea.


Adnotare:
Originea reglementării: §2228 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune