A A A + | -

Articolul 2381. Revocarea testamentului sau a dispoziţiei testamentare

Testatorul poate revoca oricînd orice dispoziţie inclusă în testament sau testamentul integral.


Adnotare:
Originea reglementării: §2253 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune