A A A + | -

Articolul 2383. Revocarea testamentului prin distrugere sau modificare

Testamentul poate fi de asemenea revocat dacă testatorul distruge înscrisul în care se conţine acesta, cu intenţia de a revoca testamentul, sau dacă face în acesta asemenea modificări care, de obicei, se săvîrşesc cu intenţia de a revoca o declaraţie de voinţă scrisă. Dacă testatorul a distrus actul testamentar sau i-a adus modificări în modul indicat, se prezumă că el a avut intenţia de a revoca testamentul.


Adnotare:
Originea reglementării: §2255 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune