A A A + | -

Articolul 2385. Revocarea revocării

Dacă în baza testamentului este revocată revocarea precedentă a dispoziţiei testamentare, dacă există dubii, este valabilă dispoziţia testamentară anterioară, ca şi cum nu ar fi fost revocată.


Adnotare:
Originea reglementării: §2257 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune