A A A + | -

Articolul 2387. Revocarea în baza unui testament ulterior

(1) În cazul întocmirii unui nou testament, testamentul anterior se revocă în măsura în care contravine testamentului ulterior.
(2) În cazul revocării testamentului ulterior, dacă există dubii, este valabil testamentul anterior, ca şi cum nu ar fi fost revocat.


Adnotare:
Originea reglementării: §2258 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune