A A A + | -

Articolul 2388. Caducitatea testamentului sau a dispoziţiei testamentare

În afară de alte cazuri prevăzute de lege, testamentul sau dispoziţia testamentară devine caducă în măsura în care:
a) persoana în folosul căreia a fost întocmit testamentul a decăzut din dreptul la moştenire conform art.2176;
b) bunul testat a pierit în totalitate după întocmirea testamentului, dar înainte de moartea testatorului, indiferent de cauza pieirii;
c) bunul testat este înstrăinat de către testator în timpul vieţii sau nu i-a aparţinut;
d) încalcă rezerva succesorală.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune