A A A + | -

Articolul 2393. Momentul acceptării sau renunţării la moştenire

Cel chemat la moştenire poate accepta moştenirea sau renunţa la aceasta după deschiderea moştenirii.


Adnotare:
Originea reglementării: §1946 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune