A A A + | -

Articolul 2394. Interzicerea acceptării sau renunţării afectate de modalităţi

Acceptarea moştenirii sau renunţarea la moştenire nu se poate face sub condiţie sau cu stabilirea unui termen.


Adnotare:
Originea reglementării: §1947 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune