A A A + | -

Articolul 2395. Cîteva temeiuri de chemare la moştenire

(1) Persoana care are dreptul de a moşteni în temeiul dispoziţiei testamentare, în cazul în care, în absenţa dispoziţiei testamentare, ea ar avea dreptul de a moşteni în calitate de moştenitor legal, poate să renunţe la moştenire în calitate de moştenitor desemnat prin testament şi să accepte moştenirea în calitate de moştenitor legal.
(2) Persoana care are dreptul de a moşteni ca moştenitor testamentar poate să accepte moştenirea pe unul dintre temeiuri şi să renunţe la moştenire pe celălalt temei.


Adnotare:
Originea reglementării: §1948 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune