A A A + | -

Articolul 2396. Eroarea privind temeiul chemării la moştenire

(1) Acceptarea se consideră că nu a avut loc dacă moştenitorul era în eroare privind temeiul chemării la moştenire.
(2) Dacă există dubii, renunţarea se extinde asupra tuturor temeiurilor de chemare la moştenire care sînt cunoscute moştenitorului la momentul depunerii declaraţiei.


Adnotare:
Originea reglementării: §1949 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune