A A A + | -

Articolul 2397. Inadmisibilitatea acceptării parţiale sau renunţării parţiale

Acceptarea sau renunţarea nu poate fi limitată la o parte din cota succesorală. Acceptarea sau renunţarea la o parte din cota succesorală nu produce efecte.


Adnotare:
Originea reglementării: §1950 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune