A A A + | -

Articolul 2398. Moştenirea mai multor cote succesorale

(1) Persoana care are dreptul la mai multe cote succesorale poate accepta o cotă şi poate renunţa la alta dacă are dreptul la acele cote succesorale în temeiuri diferite.
(2) Dacă dreptul la cote succesorale are acelaşi temei, acceptarea sau renunţarea la una dintre cotele succesorale se aplică şi celeilalte, chiar dacă devoluţiunea uneia are loc mai tîrziu. Dreptul la cota succesorală are acelaşi temei chiar şi atunci cînd dispoziţia se conţine în testamente diferite.
(3) Dacă testatorul a testat moştenitorului cîteva cote succesorale, el poate să-l autorizeze prin dispoziţie testamentară să accepte o cotă succesorală şi să renunţe la alta.


Adnotare:
Originea reglementării: §1951 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune