A A A + | -

Articolul 240. Sucursala persoanei juridice

(1) Sucursala este o subdiviziune separată a persoanei juridice, situată în afara sediului acesteia, care are aparenţa permanenţei, propria conducere şi dotarea materială necesară pentru a desfăşura o parte sau toate activităţile persoanei juridice.
(2) Persoana juridică constituită în Republica Moldova poate institui sucursale în Republica Moldova şi în străinătate dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel.
(3) Sucursala nu este persoană juridică. Sucursala funcţionează conform propriului regulament, aprobat de organul care a hotărît instituirea ei.


Adnotare:

Prezentare seminar, 20 octombrie 2020

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune