A A A + | -

Articolul 2400. Efectele renunţării

(1) Se consideră că nu a dobîndit niciodată moştenirea persoana care a renunţat la moştenire. Dispoziţiile art.2401 alin.(1) rămîn aplicabile.
(2) Dreptul la moştenire trece la persoana care ar fi moştenit în cazul în care cel care a renunţat nu ar fi fost în viaţă la momentul deschiderii moştenirii. Se consideră că devoluţiunea a avut loc la data deschiderii moştenirii.
(3) Persoana care, în temeiul alin.(2), înlocuieşte pe cel care a renunţat are dreptul să accepte sau să renunţe la moştenire în termenul prevăzut la art.2391. Termenul se calculează de la data cînd persoana care îl înlocuieşte pe cel care a renunţat a aflat despre renunţare.
(4) Notarul care desfăşoară procedura succesorală este obligat să comunice despre renunţare persoanei care dobîndeşte moştenirea în rezultatul renunţării. Notarul este obligat să permită oricărei persoane care are un interes legitim să ia cunoştinţă de renunţare.


Adnotare:
Originea reglementării: §1953 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune