A A A + | -

Articolul 2402. Termenul de prescripţie al dreptului de anulare

(1) În cazul în care acceptarea sau renunţarea este anulabilă pe motiv de eroare, dol sau violenţă, acţiunea în anulare se prescrie în termen de 3 luni.
(2) În cazul anulabilităţii acceptării sau renunţării pe motiv de violenţă, termenul se calculează de la data înlăturării pericolului, iar în celelalte cazuri – din momentul în care persoana care poate invoca anulabilitatea află sau trebuia să afle despre existenţa temeiurilor de anulabilitate. La determinarea termenului se aplică în mod corespunzător regulile privind suspendarea cursului prescripţiei.
(3) Anularea este exclusă dacă din momentul acceptării sau renunţării au trecut 3 ani.


Adnotare:
Originea reglementării: §1954 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune